Veel gestelde vragen / Algemene voorwaarden / Italie reisinformatie

Alles wat je wilde weten:

 


Zijn er nog vragen waarop je antwoord wilt ? (Bijna) alles wat je nog wilde weten staat hier al. Vind je geen antwoord, bel of mail ons dan. Mailen kan hier:  info@italiaansevakantie.nl of bel +31(0)23-2047004


Hulp nodig bij wat je vooral niet moet vergeten te regelen of mee te nemen? Kijk op een van deze lijstjes: https://www.flaironline.nl/huishouden/met-deze-checklist-vergeet-je-nooit-meer-iets-mee-te-nemen-op-vakantie/ of https://www.opreis.nl/meenemen-autovakantie/

Viareggio: Hollandse hulp bij problemen .
Als er zich tijdens de vakantie in Viareggio onvoorziene situaties voor doen, zoals ziekte, taalproblemen of autopech, dan hebben wij een oplossing: Bel Claudia Zucca in Torre de Lago. Ze woont 5 autominuten van de camping. Claudia is Nederlandse en kan helpen. Tel: 0039-349-1040865. Spreek af wat ze voor je kan doen en je betaalt haar voor de dingen die ze regelt. Je kunt Claudia ook voor je vakantie bellen als je met  vliegtuig of trein aankomt en door haar van het vliegveld in Pisa afgehaald worden. Uiteraard tegen de afspraak die je met haar maakt.

In de zomermaanden werkt Claudia bovendien op de receptie van de camping, dus in die weken is er Nederlands sprekend personeel in het kantoor aanwezig.

Iets kapot ?
Mocht er iets ‘groots’ kapot gaan tijdens het verblijf, zoals een koelkast of de airco, dan bel je natuurlijk met ons. Vervolgens nemen wij contact op met de camping en kan er gezorgd voor vernieuwing of reparatie. Om ons te bereiken: +31(0)625175886

Zijn er enkele glazen of kopjes kapot, wil je die dan zelf aanvullen? Alvast bedankt!

Zijn er bijkomende kosten ?
Je betaalt voor je verblijf de prijs zoals we afspreken. Behalve de dingen die nu eenmaal op een camping betaald moeten worden. Zoals toeristenbelasting, betaal je bij ons voor alles-in-één-keer. Alleen in Viareggio moet je zelf op de camping betalen voor de schoonmaak. Op de andere campings is dit inclusief. Niet bij alle verblijven is alles gelijk. Daarom hebben we een overzichtje gemaakt van wat je betaalt aan ons of op de camping


Viareggio:
Je betaalt toeristenbelasting.
Ev. gehuurd beddengoed en handdoek-pakketten.
Schoonmaakkosten betaal je bij aankomst op de camping (€ 45,00).
Borg voor de airco-afstandsbediening (€ 100,00).
Bij het zwembad betaal je (per dag) voor ligstoelen. De exacte prijzen tref je aan bij het zwembad en de prikborden op de camping
Wifi: Op wifi point bij de winkels en receptie: gratis.


Borg betalen.

Op Italiaanse bestemmingen betaal je een borg op de camping. Voor pasjes, sleutels e.d. Een borg krijg je normaal gesproken altijd terug. De borg heeft niets te maken met een kapotte stoel of zoiets. Het bedrag van de borg is afhankelijk van de bestemming en staat op je huurcontract.

 

Toeristenbelasting.
In Italie betaal je toeristenbelasting op de camping. Afhankelijk van de gemeente en van hoeveel mensen er met je mee reizen. Denk aan bedragen van € 0,50 tot € 1,00 per persoon. Soms tot een maximum, soms vanaf een bepaalde leeftijd (14 of 18 jaar). Kijk op het huurcontract.

Moeten we zelf schoonmaken bij vertrek?

Nee, je hebt tenslotte vakantie! Wij laten schoonmaken. Voor bedragen en betalingen, zie de lijstjes.

Wel laat je het huisje of tent zo achter zoals je deze hebt aangetroffen. Dus bijvoorbeeld: de afwas is gedaan en de kruimels zijn van de bank.

Kunnen we de hond (of andere huisdieren) mee nemen ?
Kijk op het volgende lijstje: Liever niet! Graag in overleg.

 

Volledige algemene voorwaarden
Versie 1701, ingangsdatum: 01-11-2021
 

1. Reserveringen
1. Huisdieren zijn per 2021 toegestaan in overleg en met schriftelijke toestemming in de mobilehomes van Italiaansevakantie.nl!
    Voor de overige accommodaties gaat dit in overleg.
2. Na uw reservering (telefonisch, schriftelijk of per e-mail) stuurt Italiaansevakantie.nl u per mail een reserverings-bevestiging met het   
    definitief te betalen bedrag. Bij onjuiste gegevens dient u direct, uiterlijk binnen 3 werkdagen, contact op te nemen met
    Italiaansevakantie.nl. Indien u binnen 8 dagen na reservering geen reserveringsbevestiging heeft ontvangen, wordt u verzocht contact
    op te nemen met Italiaansevakantie.nl.
2. Bij latere aankomst in de accommodatie of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats voor de niet-gebruikte
   accommodatie.
3. Indien er minder personen daadwerkelijk in de accommodatie verblijven dan gereserveerd, zal er geen restitutie plaatsvinden voor de
    niet verschenen personen.
4. Het maximaal toegestane aantal personen per accommodatie is 5 personen, in principe uit hetzelfde gezin.
5. Het aantal personen dat overnacht in de accommodatie dient conform te reservering te zijn.
6. Reserveringen voor/door jongeren (< 23 jaar) of een groep in het algemeen, kunnen niet geaccepteerd worden.
7. Op sommige campings is het mogelijk om gratis een koepeltentje naast uw accommodatie te plaatsen. Deze zijn echter niet bedoeld
    om meer of andere personen te herbergen dan conform de reservering.
8. Een babypakket en/of kachel kan alleen gegarandeerd worden indien deze gelijktijdig met de reservering zijn aangevraagd.
 
2. Betaling
1. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient binnen 14 dagen 25% van de reissom te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aankomst in de accommodatie te worden voldaan.
3. Bij reserveringen binnen 8 weken voor aankomst in de accommodatie dient de gehele reissom binnen 1 week na ontvangst van de
    reserveringsbevestiging te worden voldaan.
4. Bij reserveringen binnen 2 weken voor aankomst in de accommodatie dient de gehele reissom binnen 1 dag (per omgaande) na
    ontvangst van de reserveringsbevestiging te worden voldaan.
5. Indien de aanbetaling en/of het restant van de reissom niet binnen de gestelde termijn is voldaan, behoudt Juliette Tentvakanties zich
    het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden).
6. Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de aanmelder,
    inclusief de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de
   reserveringsbevestiging.
 
3. Borgsom
1. De borgsom bedraagt € 75,= per gereserveerde accommodatie, let op deze kan per accommodatie verschillen en wordt desgevraagd
    direct bij aankomst door de vertegenwoordiger van Italiaansevakantie.nl geïnd.
2. De borgsom krijgt u na de eindcontrole van de accommodatie door de vertegenwoordiger van
    Italiaansevakantie.nl, voor vertrek, geheel of gedeeltelijk terug.
3. Indien u eerder vertrekt dan wanneer de eindcontrole heeft plaatsgevonden, dan zal de borg achteraf per bank terugbetaald worden.    
    Eventueel geconstateerde gebreken zullen van de borgsom ingehouden worden.
4. Juliette Tentvakanties berekent geen kosten wanneer u servies of glaswerk per ongeluk breekt.
5. Beschadiging, vermissing of vernieling van de accommodatie of van het overige inventaris, anders dan het servies of glaswerk, zal op
    basis van de kostprijs in rekening gebracht worden. Het bedrag zal direct verrekend worden met de betaalde borgsom, onverminderd
   de verplichting tot vergoeding van het bedrag dat de borgsom te boven gaat.
6. De accommodatie dient schoon achter gelaten te worden, in ieder geval in gelijke staat als waarin de accommodatie aan de huurder  
    bij aanvang is toegekend. Indien bij de eindcontrole blijkt dat de accommodatie niet voldoende schoon is, zal van de borgsom € 52,50       voor de eindschoonmaak ingehouden worden.
 
4. Wijzigingen in de reeds bevestigde reserveringen
1. Uitvoer van wijzigingen door de aanmelder geschiedt alleen indien mogelijk en pas na schriftelijke bevestiging door   
   Italiaansevakantie.nl. Indien de wijziging niet mogelijk is, dan blijft de oorspronkelijke reservering staan.
2. Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden, zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
3. Indien de gereserveerde periode tijdens het verblijf op de camping wordt verlengd, dient u het extra verblijf op de camping direct te   
    betalen, volgens de op de site vermelde prijzen. Hierbij kan geen aanspraak worden gemaakt op de eventuele aanbiedingen.
 
5. Annuleringsvoorwaarden
1. Reserveringen kunnen binnen 14 dagen na datum van de reserveringsbevestiging kosteloos worden geannuleerd.
2. Reserveringen kunnen alleen schriftelijk (per brief of per mail) worden geannuleerd met opgaaf van reden.
3. Bij annuleringen tot 12 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 20% van de reissom in rekening gebracht met een minimum   
   van €100,=.
4. Bij annuleringen tussen 12 en 6 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 70% van de reissom in rekening gebracht, met een   
    minimum van €100,=.
5. Bij annuleringen tussen 6 en 2 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 90% van de reissom in rekening gebracht met een
    minimum van €100,=.
6. Bij annuleringen tussen 2 weken voor aankomst in de accommodatie en de dag van aankomst zelf wordt de volledige reissom in
   rekening gebracht.
7. Wij adviseren u een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten via Italiaansevakantie.nl..
 
6. Beschikbaarheid accommodatie
1. Indien Italiaansevakantie.nl. de gereserveerde accommodatie niet kan aanbieden, dan krijgt de aanmelder hiervan direct bericht. De   
    aanmelder krijgt een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aangeboden, zonder verhoging van de reissom. Indien de aanmelder hiervan     geen gebruik maakt, zal Italiaansevakantie.nl. terstond alle ontvangen bedragen terugbetalen.
2. Indien de annulering door Italiaansevakantie.nl. binnen 10 dagen voor aankomst in de accommodatieplaats vindt, wordt de aanmelder,     naast de terugbetaling van de ontvangen bedragen, een vergoeding geboden van 10% van de reissom met een maximum van €    
   150,=.
 
7. Aansprakelijkheid
1. Italiaansevakantie.nl. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan of door gebruikers    van de via Italiaansevakantie.nl. geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan.
2. Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping, geschieden geheel voor eigen risico.
3. Gebruikers van de via Italiaansevakantie.nl. geboden accommodatie, dienen de gedragsregels te respecteren, welke door de   
    campinghouder voor op zijn terrein aanwezige gasten zijn vastgesteld.
4. De gebruiker(-s) van de Italiaansevakantie.nl. aangeboden accommodatie die hinder of overlast oplevert of kan gaan opleveren, of die    de gedragsregels die gelden op de camping niet respecteert, kan eventueel, na een eerste waarschuwing, uit de accommodatie   
   verwijderd worden, dit zonder recht op terugbetaling.
5. Italiaansevakantie.nl. is niet verantwoordelijk voor het gedrag van andere gasten op de camping.
6. In het voor- en naseizoen kan de campinghouder genoodzaakt zijn een aantal voorzieningen op de camping niet aan de   
   (Italiaansevakantie.nl.) gasten aan te bieden.
7. Medewerkers van Italiaansevakantie.nl. op de camping zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid    
   van de zijde van Italiaansevakantie.nl..
8. Indien een vertegenwoordiger van Italiaansevakantie.nl. door ziekte of andere dringende redenen verhinderd is zijn/haar werk te doen     zal Italiaansevakantie.nl. zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg dragen. In het geval dit niet direct geregeld kan worden, accepteert     Italiaansevakantie.nlgeen aansprakelijkheid voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten.
 
8. Klachten
1. Het reisprogramma, de internetsite en overige communicatievormen van Italiaansevakantie.nl. worden met de grootst mogelijke zorg  
    samengesteld, echter voor gewijzigde omstandigheden kan Italiaansevakantie.nl. geen aansprakelijkheid aanvaarden.
2. Heeft u een gerechtvaardige klacht dan moet u deze in eerste instantie direct melden aan een medewerker van de campingreceptie of     de vertegenwoordiger van Italiaansevakantie.nl. op de betreffende camping. Deze zal trachten een aanvaardbare oplossing te vinden.     Indien er desondanks aanleiding blijft voor een gerechtvaardigde klacht, en er ter plekke geen oplossing geboden kan worden, dient         deze uiterlijk binnen 3 weken na de laatste overnachting in de accommodatie schriftelijk bij Italiaansevakantie.nl. te worden ingediend.
3. Overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals geluids- of wateroverlast of insectenplagen komt van buitenaf en kan      
    door Italiaansevakantie.nl. niet worden beïnvloed. Uiteraard zal de vertegenwoordiger van Italiaansevakantie.nl. proberen de overlast       zo veel mogelijk te beperken of weg te nemen, maar Italiaansevakantie.nl. kan voor deze overlast geen aansprakelijkheid aanvaarden.
4. Op alle geschillen tussen Italiaansevakantie.nl. en de huurder is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse   
    rechter te ‘s-Gravenhage is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.


Mogen we in de mobilhomes en chalets roken ?
We houden onze accommodaties graag rookvrij en vragen je buiten te roken. Omdat de veranda van hout is vragen we uiterst voorzichtig te zijn met roken.

Kunnen we de auto kwijt bij ons vakantieverblijf ?
Bij de mobilhomes in Viareggio is de mogelijkheid om één auto te parkeren. In Eupilio kun je gerust uitladen en boodschappen bij de mobilhome brengen. Daarna parkeer je op een nabij gelegen parkeerplaats. Die parkeerplaats is zo dichtbij dat je vanuit je mobilhome de (auto)deuren kunt openen! Parkeren bij de tent gaat in overleg met de camping.

Hoe kom ik het snelst op mijn bestemming ?
Je kunt reizen met de auto, de trein, de autotrein en het vliegtuig. Als je met de auto gaat en gebruik maakt van een navigatiesysteem, voer dan de straatnaam van de camping in. Voor nu alvast dit: zorg er voor in Zwitserland een autobahnvignet te hebben. Dit kun je het beste al thuis kopen.

Als je besluit met het vliegtuig te gaan, kan dit op de volgende manieren: Als je naar Viareggio gaat, vlieg je vanaf Eindhoven of het Duitse Weeze heel goedkoop naar Pisa met Ryan Air. Het vliegveld Galileo Galilei vlakbij Pisa ligt slechts 18 km van Viareggio! Als je tevoren een auto huurt bent je drie kwartier na de landing al op de camping! Als je naar Porlezza of Eupilio gaat, vlieg je het beste op Milaan en kun je van daaruit per huurauto naar je vakantiebestemming in een ruim uur.

Auto huren via ons? Dat kan! Stuur even een mailtje en dan maken wij het in orde voor je!

Als ik in 2 dagen wil reizen en onderweg wil overnachten ?


Vanuit Nederland kan de reis naar Italie met jonge kinderen best vermoeiend zijn en is in twee dagen reizen wel leuk. Op de heenweg proberen wij zelf altijd tot ongeveer Como te komen en zoeken daar een hotel voor een nacht.

Op de terugweg kun je goed overnachten in het wegmotel in Baden-Baden waar je 10 % korting krijgt op een overnachting met ontbijt. En dat scheelt toch gauw enkele tientjes! Wil je liever iets ‘gemutlichers’ in Duitsland rij dan door naar hotel Munster in Emmelshausen op ongeveer 1000 km van Viareggio en de dag erna ben je in enkele uren thuis.

Wat moeten we zelf meenemen ?

Check desnoods een van de vele internetlijstjes met vakantiespullen. Ga je naar Italie, dan zijn ook koffiefilters nuttig omdat die niet overal te koop zijn.

Hebben de accommodaties airco ?
In al onze mobilhomes in Italie is airco (tevens kachel).

Zijn er verplichtingen in het zwembad ?
Nagenoeg overal in Italië moet men een badmuts op in het zwembad. In Porlezza is geen badmuts nodig. Op de andere campings kun je deze kopen bij de winkeltjes.

Hoe ver is de camping ?
De afstand is vanaf Utrecht. De afstand tot Viareggio is ca. 1300 km en Porlezza ongeveer 982 km.

Als je je route vooraf wilt plannen, klik dan hier:  http://route.anwb.nl/routeplanner/

Hoe betaal ik mijn accommodatie ?
Wij sturen je een huurcontract. Dat vul je voor ons in en stuurt/mailt het dan terug. Betalen doe je gewoon op ons bankrekeningnummer. Als je boekt betaal je een aanbetaling en daarna de rest in twee delen of in één keer. Wij raden aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kun je doen via deze link:  Een annuleringsverzekering stelt je schadeloos als je door omstandigheden niet op vakantie kunt gaan.

Zodra de volledige betaling op onze rekening is bijgeschreven sturen wij het betalingsbewijs en handige informatie. Op vertoon van het betalingsbewijs ontvang je bij aankomst bij de receptie de sleutel van de accommodatie. In Porlezza krijg je een eigen toegangskey voor de slagboom.

Let op: Op de campings kun je in het kantoor ook met een pinbetaling betalen. De winkels op de campings vragen soms om contant geld. In het restaurant op de campings, kun je in het hoogseizoen wel met de pinpas betalen. Op de meeste campings staan wasmachines en drogers. Hiervoor koop je muntjes bij de receptie of winkel.

Kan ik op het internet ?
Ja, de campings hebben allemaal één of meerdere Wifi hotspot. In Porlezza is het zelfs mogelijk op de eigen veranda van de mobilhome (gezien de plaatsing van de masten) te internetten . Op de andere campings, op de WiFi-plaatsen bij restaurants en winkels.

Wij koppelen zelf eigenlijk altijd de pc of tablet aan een telefoon. Je voorkomt problemen met ‘verkeerd uitloggen’ en ongewenste extra kosten. Eventueel koop je een Italiaanse telefoonkaart om (nog) goedkoper uit te zijn.

Tv/dvd/cd gebruik.
In Toscane/Viareggio hebben onze mobilhomes geen tv.  Je vindt BVN aan als Nederlandstalig kanaal. In Porlezza is wel tv in casa 62. De tv’s hebben een dvd ingang. In Eupilio staan aparte radio’s met een cd speler.

U kunt in Viareggio ook tv kijken in het restaurant/de bar.

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Stuur ons rustig een mailtje!

 

Het Fijnste vakantieland van Europa, Welkom in Italie!!
Het merendeel van de Nederlandse toeristen die naar Italië reist doet dat met de eigen auto of met het vliegtuig. Zeker door de opkomst van lowcost airlines is het aantal goedkope vliegtickets naar Italië toegenomen. In het hoogseizoen is het vaak wel lastiger om echt voordelige tickets te vinden omdat de vraag naar Italië vliegtickets dan aanzienlijk groter is dan in het voor- en naseizoen.
Let er bij het boeken van een vliegticket op waar de luchthaven ligt en hoe dat je van het vliegveld door kunt reizen naar jouw eindbestemming in Italië. Niet zelden gebruiken prijsvechters vliegvelden waar ze minder landingsgeld hoeven te betalen, maar die daardoor soms wel verder van de stad af liggen of slechts beperkte mogelijkheden hebben om goedkoop en/of snel naar de stad te reizen.   
                                                                                                                                                                                                    
Ga je met de auto naar Italië dan kun je via verschillende routes naar Italië reizen. Omdat eigenlijk vrijwel alle routes via Zwitserland of Oostenrijk gaan moet je er rekening mee houden dat je een tolvignet moet aanschaffen. Voor Zwitserland is dat een jaarvignet, voor Oostenrijk kun je uit verschillende tijdsduren kiezen. In Italië zelf moet je op veel snelwegen ook tol betalen. Dat betaal je aan de tolpoorten en is gebaseerd op de routes die je rijdt. Ook kan je bij de ANWB een tolkastje kopen Zo schrijven ze gelijk het tolbedrag van je rekening en kan je snel doorrijden.   
 
                                                                                   
 Klik op de link voor meer informatie over "Tolkastje Italie"
                                            
De trein is een comfortabele manier om naar Italië te reizen. Met één keer overstappen reis je al vanaf Amsterdam Centraal naar een aantal Italiaanse steden zoals Milaan. Meestal moet je meerdere keren overstappen. De complete reis online boeken is alleen voor een paar bestemmingen mogelijk. Vaak moet je de route tot in Italië en de vervolgroute binnen Italië apart boeken.
Italië is een populaire cruisebestemming. Hierdoor kun je verschillende Italiaanse steden bezoeken met een cruiseschip. Populaire cruisehavens zijn Genua, Civitavechia (bij Rome), Venetië, Palermo en Cagliari. Je kunt ook redelijk veel cruises vanaf Italiaanse havens boeken.
 
Vluchttijd                                          
Als je naar Italië vliegt dan is de vluchttijd afhankelijk van je vertrekluchthaven en de bestemming binnen Italië waar je naartoe vliegt. De noordelijke vliegvelden zijn in iets meer dan een uur te bereiken, terwijl je naar zuidelijke bestemmingen zoals Sicilië en Puglia als snel langer dan twee uur in het vliegtuig zit. Overnachten Vrijwel ieder soort overnachtingsmogelijkheid die je zoekt zul je in Italië aantreffen. Of je nu wilt gaan kamperen, in een hotel wilt overnachten, gebruik wilt maken van de vrijheid van een appartement of zoekt naar een vakantiewoning, in Italië is het allemaal mogelijk. Italianen houden zelf ook van kamperen, waardoor er een zeer ruim aanbod is van verschillende soorten campings. Vooral rondom de populaire meren en in de regio Toscane kun je veel campings vinden. Waar je in Italië rekening mee moet houden is dat er redelijk wat verouderde hotels staan. Dat zorgt vaak voor sfeer, maar zorgt er soms ook voor dat ze niet aan alle wensen van de moderne reiziger voldoen. Iets waar je in Italië ook tegenaan loopt is dat luxe hotels vaak relatief duur zijn. Een goed vijfsterrenhotel kost je, zeker in de grotere steden, vaak aanzienlijk meer geld dan een soms even aangenaam viersterrenhotel.
 
Klik op de link voor meer informatie voor uw ticket
 
Reizen in Italië Eigen auto
Als je een eigen auto in Italië hebt dan kun je je gemakkelijk in Italië verplaatsen. De verkeersregels in Italië wijken amper af van die in Nederland. Wel zijn er een aantal dingen waar je rekening me moet houden. Zo mag je in Italië alleen maar aan de rechterkant van de weg parkeren (dus in de rijrichting). Rijdende trams mag je alleen maar rechts inhalen, tenzij dat niet mogelijk is of dat je op een eenrichtingsweg rijdt. Let op dat je op smalle bergwegen stijgend verkeer voorrang geeft. Postauto's hebben altijd voorrang op een smalle bergweg. Sommige Italiaanse steden kennen een milieuzone. Je mag deze zones binnen de aangegeven tijden alleen inrijden als het onderbord aangeeft dat je tot de categorie auto's behoort die uitgezonderd zijn van het entreeverbod. Overtreding kan je op een hoge boete komen te staan.
 
Huurauto
Mocht je met het vliegtuig of de trein naar Italië reizen dan kun je er altijd voor kiezen om een auto te huren. Zeker als je een kleine auto huurt kunnen de prijzen zeer schappelijk zijn. Het is verstandig om een huurauto vooraf te reserveren. Er zijn verschillende websites waar je eenvoudig en goedkoop een huurauto in Italië kunt boeken, zoals bijvoorbeeld via EasyTerra Autohuur
Trein
Heb je geen zin om auto te rijden in Italië dan is de trein een populair vervoermiddel om te reizen. Italianen reizen zelf ook graag per trein, waardoor op drukkere routes treinen vaak vol zitten. Op de intercityroutes van Trenitalia boek je een vaste zitplaats op een bepaalde trein. Je kunt dus niet zomaar ineens een trein vroeger of later nemen. In Italië wordt de prijs mede bepaald door de reisafstand, de reistijd en de reisklasse. Een langere reisduur op eenzelfde route levert je een goedkoper treinkaartje op.
 
Klik op de link voor een huur auto in Italie
 
Openbaar vervoer
Bus, tram en metro zijn eigenlijk bijna alleen maar geschikt om kortere afstanden of je binnen steden te verplaatsen. Vaak is het dan aantrekkelijk om een dagkaart te nemen, zeker als je vrij veel van het openbaar vervoer gebruik maakt.
Douane en Documenten   
Italië hoort net als Nederland en Zwitserland tot de Schengenlanden. Officieel hoef je je paspoort of identiteitskaart daarom niet te laten zien als je de grens passeert. De Zwitserse douane wil echter steekproefsgewijs wel een paspoortcontrole houden. Ook op luchthavens en bij hotels moet je je vaak kunnen legitimeren. Daarom is het absoluut aan te raden om een geldig paspoort of een identiteitskaart mee te nemen als je naar Italië reist.
 
Reisseizoen en het Klimaat          
Het grootste deel van Italië heeft te maken met een warm zeeklimaat (ook wel mediterraan klimaat of Middellandse Zeeklimaat genoemd). In de berggebieden is er sprake van een overgang naar landklimaattypes en zelfs van een hooggebergteklimaat op de hoogste toppen van de Dolomieten. In grote delen van Italië zul je echter te maken hebben met warm tot heet weer in de zomer en redelijk koel tot vrij zacht weer in de wintermaanden. Hoe zuidelijker je reist, des te warmer het in de regel is. Vooral op Sicilië en in het zuiden van het vasteland kan het in de zomermaanden erg warm worden. Temperaturen kunnen dan oplopen tot tegen de veertig graden. In de stad en in de volle zon wordt die grens dan vaak overschreden. De noordelijke provincies hebben daarentegen juist te maken met iets minder stabiele weersomstandigheden. Onweer, regen, wind en plotselinge temperatuursdalingen kunnen er ook in de vakantiemaanden voor zorgen dat er geen sprake is van aangenaam en stabiel zomers weer. Sommige zomers wisselen zon en onweersbuien elkaar continu af rond de grote meren van Italië. In het zuiden kan het daartegenover weer uitzonderlijk droog zijn. Er komen zomers voor dat het bijvoorbeeld op Sicilië amper regent.
 
Geld  
 In Italië betaal je met de euro (€). Je hoeft dus geen geld te wisselen als je naar Italië reist. Er zijn voldoende mogelijkheden om geld te pinnen en creditcards worden vrijwel overal geaccepteerd. Fooien Indien je tevreden bent over de bediening kun je een fooi van 5 tot 10% over de totale rekening achterlaten op tafel. Zeker als er coperto (=brood en bediening) berekend is, is het geen must om een fooi te geven. Bij taxichauffeurs rond je af naar boven en kruiers in een hotel geef je 1 of 2 euro per koffer of tas.De hotelkamermeisjes verwachten ook een fooi van één of twee euro per dag. Deze leg je op je hoofdkussen zodat ze weten dat het voor hun bedoeld is.
 
Tijdsverschil    
Er is geen tijdsverschil tussen het Italië en Nederland.
Feestdagen Nationale feestdagen:
1 januari -  Nieuwjaarsdag
6 januari - Driekoningen
25 april - bevrijdingsdag
1 mei - Dag van de Arbeid
2 juni - Feest van de Republiek
15 augustus - Maria Hemelvaart
1 november - Allerheiligen
8 december - Maria-Onbevlekte-Ontvangenis
25 december - Kerstmis
Variabele feestdagen (nationaal):
Carnaval (februari/maart)
Witte Donderdag, Goede Vrijdag & Pasen (maart/april)
Pinksteren (mei/juni)
 
Taal           
De officiële taal en belangrijkste voertaal in Italië is het Italiaans. Als toerist is het echter niet nodig om vloeiend Italiaans te spreken als je een vakantie in Italië viert. Veel Italianen spreken tegenwoordig ook een aardig woordje Engels. Het lastigste kan het zijn als je oudere Italianen treft die nooit Engels op school geleerd hebben.
 
Italiaans leren voordat u op reis gaat? Klik op de link
 

Gezondheid         
De medische voorzieningen in Italië zijn goed. Er zijn volop ziekenhuizen, dokterspraktijken, apotheken en tandartspraktijken. Het afsluiten van een reisverzekering is aan te raden om bepaalde medische kosten en terugreizen naar huis vergoed te krijgen. De zonkracht in Italië is hoger dan in Nederland. Wees daarom voorzichtig met zonnebaden en gebruik zonnebrandmiddelen met een hoge factor om verbranding te voorkomen. Vooral in het voorjaar kun je op het meer snel verbranden omdat de zonkracht dan (zeker aan het water) snel toeneemt en de huid veelal nog niet gewend is aan de zon.
Op dit moment zijn er geen vaccinaties verplicht, tenzij u uit een gele koorts gebied komt. Voor de meest actuele situatie kunt u het beste de site van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) raadplegen.
 
Telefoon en bereik  
Het kiesnummer voor Italië is 0039
Het kiesnummer voor Nederland vanuit Italië is 0031
Mobiel bellen in Italië is met alle Nederlandse GSM-providers mogelijk.
De dekking in Italië van de mobiele netwerken is in de regel goed, echter kan in dunbevolkte natuurgebieden de dekking minder zijn.
 
Elektriciteit
In Italië treft je hoofdzakelijk twee soorten stopcontacten aan. De meest voorkomende zijn de Italiaanse stopcontacten waar drie pinnen in gaan. In de meeste gevallen passen onze Europese stekkers daar (met wat druk uitoefenen) ook prima in. Als dat niet het geval is dan heb je een adapter of reisstekker nodig. In moderne hotels en gebouwen zie je ook steeds vaker de Europese stopcontacten verschijnen, die we in Nederland ook gebruiken. Het voltage komt overeen met Nederland.
 
Veiligheid    
Italianen rijden soms als gekken. Haantjesgedrag is vooral mannelijke chauffeurs niet vreemd, maar ook vrouwen kunnen er wat van. Bumperkleven, voorrang nemen, ondoordacht inhalen, toeteren en gebaren maken horen erbij in het Italiaanse verkeer.
• Pas in de grotere steden op voor zakkenrollers. Vooral in Rome en Milaan is de kans relatief groot om beroofd te worden.
• Bij zware regenval kunnen campings last krijgen van overstromingen en zelfs aardverschuivingen
Ga voor het meest actuele reisadvies naar de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 
Let op!     
Redelijk wat restaurants rekenen coperto. Dit is een vast bedrag per persoon voor brood en bediening. Op de kaart moet aangegeven staan hoe hoog de coperto is.
• Veel musea en een aantal bezienswaardigheden zijn op maandag gesloten.
• Voor een aantal zeer populaire bezienswaardigheden is het vooraf reserveren vrijwel een must. Het Laatste Avondmaal in Milaan bekijken lukt niet zonder vooraf te reserveren. Dat geldt vrijwel ook voor Villa Borghese in Rome.
• In kerken word je geacht je deugdelijk gekleed te hebben. Dat betekent geen blote schouders, knieën of buik. Op veel plekken wordt je wel binnengelaten, maar er zijn ook kerken waar ze je weigeren als je te bloot gekleed bent.
• Grote tassen en rugtassen zijn bij verschillende musea en andere bezienswaardigheden verboden om mee naar binnen te nemen.
 
Tips , zien en doen                  
 Italië is een land waar zoveel te zien en te doen valt, dat we heel veel mooie en interessante plekken en activiteiten tekort doen door ze hier niet te noemen. We hebben daarom een selectie gemaakt van leuke en prachtige dingen die we zelf in Italië gezien of gedaan hebben. Voor meer tips per bestemming verwijzen we graag naar de individuele pagina's van bestemmingen op deze site (zoals Milaan, Venetië, het Gardameer, Lago Maggiore en Florence). Ook op de site top10bezienswaardigheden.nl vind je veel bezienswaardigheden van verschillende steden, streken en plekken in Italië terug.

• Italië telt heel veel mooie dorpjes. We zouden een hele lange lijst met de mooiste dorpjes van Italië kunnen publiceren.
  Volgens velen is Cinque Terre het mooiste. Dit is niet één dorp, maar het zijn vijf dorpen die door middel van een voetpad met
  elkaar verbonden zijn.
• De winkelstraten van Milaan zijn een must-do voor de ware shop-a-holics. Behalve de grote winkelketens en lokale boetiekjes
  zie je hier ook veel exclusieve modemerken. De duurste modewinkels zijn gelegen in de Gouden Vierhoe
• Een van de meest gefotografeerde objecten van Italië is de scheve toren van Pisa. Opvallend vaak wordt er zo geposeerd
  waarbij het lijkt alsof de toren omgeduwd wordt door degene die op de foto staat.
• Toscane is volgens velen de mooiste streek van Italië. De glooiende heuvels, schilderachtige dorpen en adembenemende
  steden hebben al menig artiest geïnspireerd tot prachtige kunstwerken.
• Rome is het hart van het oude Romeinse Rijk. In de huidige stad zie je nog veel bezienswaardigheden uit de oudheid en de
  eeuwen daarna terug. Toeristen komen dan ook massaal af op de archeologische vondsten, musea en andere
  bezienswaardigheden.
• Dankzij de vele kanalen is Venetië wereldberoemd geworden. De stad op het water ademt grotendeels nog dezelfde sfeer uit
  van eeuwen geleden. Het stadsbeeld is nog grotendeels zoals dat vele jaren geleden ook was. De combinatie van oude
  gebouwen, de vele waterwegen en de typische gondels zorgen ervoor dat Venetië een enorme aantrekkingskracht op
  toeristen heeft.
• 'Eerst Napels zien, en dan sterven' is een vertaling van de uitspraak 'Vedi Napoli e poi muori!'. De uitspraak moet aangeven
  hoe mooi Napels is. Hoewel de stad vaak in de schaduw staat van steden zoals Rome en Florence, is Napels zeker een stad
  die het waard is om naartoe te vliegen. Napels herbergt een aantal fraaie bezienswaardigheden zoals het middeleeuwse 
   Castel Nuovo, het statige Palazzo Reale en de fraaie Kathedraal van Napels.
• De stad Verona wordt door het verhaal van Romeo en Juliet ook wel als stad van de liefde gezien. Je kunt in Verona het huis
  bezoeken waar Juliet gewoond zou hebben. Het balkon is er later aan toegevoegd, maar dat maakt de gemiddelde toerist(e)
  niet uit.
• IJsliefhebbers moeten in Italië helemaal dol worden. Er is geen land ter wereld waar je op zoveel plekken mooi ambachtelijk  
  bereid ijs kunt eten. Het maakt de Italianen daarbij overigens niet uit of het zomer is of dat het winters is.
• Officieel is het geen Italiaans grondgebied, maar Vaticaanstad is een enclave binnen de Italiaanse hoofdstad Rome. De
  zelfstandige staat is officieel het kleinste land ter wereld. De Sint Pietersbasiliek is de Pauselijke kerk en wordt als hoofdkerk  
  van het katholieke geloof gezien. Voor toeristen is Vaticaanstad één van de absolute hoogtepunten van Rome.
• Als je het Gardameer bezoekt kun je een bezoek brengen aan Monte Baldo. Deze bergketen ligt aan de oostkant van het
  Gardameer en is per kabelbaan te bereiken. In de drukke maanden kan de wachttijd daar tot meer dan een uur oplopen. Het
  uitzicht vanaf de bergen is adembenemend.
• De Vesuvius is een vulkaan die bekend is van de uitbarsting in het jaar 79 na Christus. Verschillende plaatsen zoals Pompeï  
   en Stabiae werden onder as en puinsteen bedolven. Het oude Pompeï is tegenwoordig een belangrijke bezienswaardigheid  
   in Italië.
• De Arena van Verona is een mooi voorbeeld van een oud Romeins amfitheater. Door een aardbeving is het theater deels  
 beschadigd. Men heeft de binnenkant van de arena echter geschikt gemaakt voor optredens. In de zomermaanden kun je hier
 genieten van prachtige opera's.
• Italië telt een enorm aantal musea die de moeite waard zijn. Een topmuseum is het Uffizi in Florence. Hier zijn onder andere  
  meesterwerken te vinden van kunstenaars uit de renaissance.
• Een leuke uitdaging voor actievelingen is het beklimmen van de Etna. Deze vulkaan is gelegen op het eiland Sicilië en is te   
  beklimmen.
• Wintersportliefhebbers moeten zeker Italië als skibestemming overwegen. In de Dolomieten heb je prachtige skigebieden.
  Het is wat betreft reisschema misschien iets minder gunstig dan de Oostenrijkse of Franse skigebieden, maar je krijgt er hier
  de Italiaanse levensstijl gratis bij.
• Waar het Gardameer voor het grote publiek is, daar is het Comomeer vooral een bestemming voor de beter gesitueerde
  vakantiegangers. Dit zorgt voor een ander publiek. Zo zijn er redelijk wat Amerikaanse sterren die het Comomeer bezoeken  
  voor een vakantie.
• Het Colosseum verdient een aparte vermelding op deze pagina. Dit beroemde amfitheater dat in Rome staat behoort tot de   
  zeven moderne wereldwonderen. Het zal dan ook niemand verbazen dat dit bouwwerk op de to-visit lijst staat van vrijwel i
  iedereen die Rome bezoekt.
• Een brug die absoluut het vermelden waard is, is Ponte Vecchio. Deze middeleeuwse brug is gelegen over de rivier Arno in  
  Florence. Opvallend detail zijn de winkeltjes op de brug.
• Italië telt veel fraaie theaters, waarbij het rode pluche en goudtinten het interieur grotendeels bepalen. Mooie voorbeelden      
  hiervan zijn het Teatro alla Scala in Milaan en La Fenici in Venetië.
• Een persoonlijke favoriet van ons is de havenstad Genua. De manier waarop de pastelgetinte huisjes tegen de heuvels   
  gebouwd zijn met de daarvoor gelegen havens zorgen voor een prachtig plaatje.
 
Wist je dat:                                                                                                                                                                                                     
-  Italianen de juiste kleding belangrijker vinden dan het draagcomfort.
-  Er twee onderwerpen zijn waarmee je een pittige discussie op gang kunt krijgen bij Italianen: voetbal en politiek.
-  Nu we het over voetbal hebben: aartsrivalen AC Milan en Internazionale delen hetzelfde thuisstadion.
-  Cappuccino door Italianen alleen maar gedronken wordt in de ochtend. Een Italiaan zal zelden een cappuccino als
   desertkoffie bestellen.
- Je in Italië staand aan een bar minder voor je drankjes betaalt dan wanneer je aan een tafeltje bediend wordt.
-  Italië als land pas zo'n anderhalve eeuw bestaat
-  De Griekse eilandengroep Dodekanesos, waar o.a. Rhodos toe behoort, begin vorige eeuw nog bij Italië hoorde. Het aan de  
   overkant van de Middellandse Zee gelegen Libië overigens ook.
-  Eten heilig is voor Italianen.
Wij denken dat je nu wel genoeg informatie hebt!   Daarom wensen wij jou ook een heel fijn verblijf in Italie!
Hier kan je eventueel nog je verzekeringen afsluiten :
 
Heel veel plezier en A DOPO!
Mike en Annelies